ZOO

ZOO, ЗООПАРК – АМЬТНЫ ХҮРЭЭЛЭН

(тор, цэцэрлэгт хүрээлэн гэх мэтэд голчлон зэрлэг амьтсыг хамгаалах, нийтэд үзүүлэх зорилгоор тэжээх газар)

Бусадтай хуваалцах: