IDEALISM

IDEALISM, ИДЕАЛИЗМ – ХАРААШРАЛ   

(мэдлэгийн тусагдахуун оюун ухаанаас хамааралтай гэж үзэх сэтгэлэг)

Бусадтай хуваалцах: