FINALLY

FINALLY – ЭЦЭСТЭЭ

(удаан хугацааны дараа, ялангуяа элдэв саад хүндрэлийн дараа)

Бусадтай хуваалцах: