ZOOTECHNICS

ZOOTECHNICS, ЗООТЕХНИКА – АДГУУЛГА 

(мал, тэжээвэр амьтдыг хэрхэн өсгөх, тэжээх, үржүүлэх, ашиг шимийг нь хүртэхийг судлах шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: