VISA

VISA, ВИЗА, ВИЗ – НЭВТРЭГ

(улсын хилээр орж гарах эрхтэйг нь баталгаажуулан биеийн байцаалд хавсаргасан зөвшөөрөл)

Бусадтай хуваалцах: