REDACTOR

REDACTOR, РЕДАКТОР – ШҮҮДЭГЛЭГЧ

(мэдээ, нийтлэл, ном зохиол зэргийг хэвлэлд бэлтгэн хянаж засварлах ажилтай хүн)

Бусадтай хуваалцах: