CYCLONE

CYCLONE, ЦИКЛОН – ЭГЭГ

(гадарга дээрх даралт багатай хэсэгт хуйларч очих агаарын урсгалуудын тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: