VARIANT

VARIANT, ВАРИАНТ – ХУВИЛБАР

(аливаа зүйлийн түүнээс бага зэрэг ялгаатай өөр хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: