TUNNEL

TUNNEL, ТУННЕЛЬ – ТОРХОНО

(газар, ус, байгууламж зэргийн доогуур гаргасан, ихэвчлэн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх нүхэн зам, хоолой)

Бусадтай хуваалцах: