FM (FREQUENCY MODULATION)

FM (FREQUENCY MODULATION) – ҮН (ҮЕЛЗЭЛ НИЙСҮҮЛЭЛ)

(долгионы үелзлийг өөрчлөх замаар дохиогоор мэдээлэл тээлгэх үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: