TILL

TILL, КАССА – ТӨЛҮҮР

(дэлгүүр зэрэгт худалдан авалтын дүн бүрийг бүртгэх төхөөрөмж бүхий мөнгөний шургуулга)

Бусадтай хуваалцах: