RELAY

RELAY, РЕЛЕ – СЭЛГЭГЧ

(цахилгаан хэлхээний гүйдлийг өөрчлөх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: