CHLORINE

CHLORINE, ХЛОР – НОГОС

(шар өнгөтэй, хортой, хий төлөвтэй хувилахуйн махбодь, халдваргүйжүүлэгч болон цайруулагч болгон хэрэглэнэ)

Бусадтай хуваалцах: