TANK

TANK, ТАНК – ХЭХДЭГ

(буугаар тоноглож, болдоор хуягласан гинжит дугуйтай байлдааны тэрэг)

Бусадтай хуваалцах: