SAFE

SAFE, СЕЙФ – ХОРГО

(мөнгө болон үнэт зүйлсийг дотор нь хадгалах зориулалттай, ган болд зэрэг бат бөх эдээр хийсэн цоожтой хайрцаг)

Бусадтай хуваалцах: