ARMY

ARMY, АРМИЯ – ЗЭВСЭГЛЭЭ

(хуурай газар дээр байлдахаар зэвсэглэсэн зохион байгуулалттай хүч)

Бусадтай хуваалцах: