T-SHIRT

T-SHIRT, ФУТБОЛКА, ПОДВОЛК – ЦЭЭЖМЭГ

(ихэвчлэн хөвөн утсаар нэхсэн бөсөөр хийх цээжин биеэ халхалж өдөр тутам өмсөх богино ханцуйтай хувцас)

Бусадтай хуваалцах: