SUIT

SUIT, КОСТЮМ – ХОСЛОЛ

(нэг ижил бөс эдээр оёсон өмд ба хүрэм, эмэгтэйд өмдний оронд банзал бүхий хос хувцас)

Бусадтай хуваалцах: