RIFLE

RIFLE, ВИНТОВКА, ВИНТОВ – ГОРВИН

(мөрний түвшинд барьж буудах дотроо эрчилсэн ховилтой урт гол төмөр бүхий буу)

Бусадтай хуваалцах: