CHLOROFORM

CHLOROFORM, ХЛОРОФОРМ – НОГШОР

(өнгөгүй, дэгдэмхий, анхилуун үнэртэй шингэн, уусгагч ба мэдээгүйжүүлэгч болгон хэрэглэнэ)

Бусадтай хуваалцах: