RUBBER

RUBBER, РЕЗИНА – БОХИГ

(ургамлаас эсвэл хувилахуйн аргаар нийлэгжүүлж гарган авах уян харимхай шинж чанартай хэлхэг бодис)

Бусадтай хуваалцах: