CYANIDE

CYANIDE, ЦИАНИД – ХӨХҮЙДЭС

(гурвалсан холбоот нүүрстөрөгч ба амилага орсон язгуур бүхий хувилахуйн дурын нэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: