RIBOSOME

RIBOSOME – ИЧРЭГ

(уураг ба БИХ-ээс тогтон эсийн сийвэнд байрлах уураг нийлэгжүүлэхэд оролцдог бутраг)

Бусадтай хуваалцах: