GRANUM

GRANUM – МӨХ

(ургамлын эсийн ногоовор дотор байрлах хүүдийнцэр давхарласан бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: