RIBONUCLEIC ACID (RNA)

RIBONUCLEIC ACID (RNA) – БӨӨМИЙН ИЧ ХҮЧИЛ (БИХ)

(бүх амьд эсийн дотор БХИХ-ээс уургийн нийлэгжлийг хянах зааварчлага дамжуулах мэдээчийн үүрэгтэй бөөмийн хүчил)

Бусадтай хуваалцах: