RESOURCE

RESOURCE, РЕСУРС – БАЯЛАГ

(хэрэглэх боломжтой нөөц, сан хөмрөг, хөрөнгө зөөр гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: