LOUDSPEAKER

LOUDSPEAKER, РЕПРОДУКТОР – ЧАНГА ЯРИГЧ

(цахилгаан дохиог хөгжим, дуу хоолой зэрэг авиа болгон хувиргах төхөөрөг)

Бусадтай хуваалцах: