QUOTA

QUOTA, КВОТ – ОНОГДОЛ

(тодорхой хяналттайгаар авах, өгөх, үйлдвэрлэх, гаршлах эсвэл оршлох зүйлийн тоо хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: