CYTOGENETICS

CYTOGENETICS, ЦИТОГЕНЕТИКА – УГСААЛАХУЙ

(эсийн бөөмийн удамшлын мэдээлэл агуулсан бүтцүүдийг судалдаг шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: