PR

PR (Public Relations) – НХ (Нийтийн Харилцаа)

(таатай үзэмж бүрдүүлэн олон түмэнд харуулах ажиллагаа)

Бусадтай хуваалцах: