POTENTIAL

POTENTIAL, ПОТЕНЦИАЛ – ЧАДАМЖ

(ашиглах эсвэл хөгжүүлэх боломжтой нөөц чадвар)

Бусадтай хуваалцах: