POLO

POLO, ПОЛО – ЦҮҮГЭН

(морины нуруун дээрээс урт бариултай цохиураар эсрэг талын хаалганд бөмбөг оруулж тоглох бэрээтэй төстэй багийн наадал)

Бусадтай хуваалцах: