HORN

HORN, СИГНАЛ,  – ДУУГИУР

(дохиог дуу авианы хэлбэрээр өгөх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: