PLUS

PLUS – НЭМЭХ

(хоёр тоо эсвэл хэмжээг хооронд нь нийлүүлэхэд хэрэглэх угтвар үг)

Бусадтай хуваалцах: