INCREASE

INCREASE – ИХСЭХ

(хэмжээ, тоо, утга зэргийн илүү их болох эсвэл болгох)

Бусадтай хуваалцах: