PARODY

PARODY – ЭЛЭГЛЭЛ

(аливаа зүйлийн хэв маяг, байр байдал зэргийг хошигнох, инээлгэх зорилгоор хуулбарласан зохиол, хөгжим, жүжиг гэх мэт урлаг)

Бусадтай хуваалцах: