SATIRE

SATIRE – ЁГТЛОЛ

(аливаа зүйлийн сул дутагдалтай талыг хошин маягаар шүүмжлэх арга)

Бусадтай хуваалцах: