IRONY

IRONY – ЕГӨӨДӨЛ

(нөхцөл байдлын бодсоноос тэс өөр, хөгжилтэй эсвэл хачирхалтай тал, шинж, өнцөг гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: