MONITORING

MONITORING, МОНИТОРИНГ – ТАНДАЛТ

(тогтолцооны төлөвт гарах өөрчлөлтийг хугацааны туршид хянаж ажиглах үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: