MONITOR

MONITOR, МОНИТОР – ДЭЛГЭЦ

(мэдээллийг дүрсээр үзүүлэх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: