LIBERAL

LIBERAL, ЛИБЕРАЛ – ЭРХШЭЭ

(иргэний эрх чөлөө, эрх тэгш байдлыг эрхэмлэхийг заасан)

Бусадтай хуваалцах: