LIBERALIST

LIBERALIST, ЛИБЕРАЛЧ – ЭРХШИГЧ

(хувь хүний эрх чөлөө, тэгш эрхийг дэмжигч)

Бусадтай хуваалцах: