INSULIN

INSULIN, ИНСУЛИН – ООРОН

(цусан дахь шихэнгийн хэмжээг бууруулах чигт зохицуулах үйлдэгтэй нойр булчирхайн дотоод шүүрлийн хэсгээс ялгарах даавар)

Бусадтай хуваалцах: