AGRONOMIST

AGRONOMIST, АГРОНОМ, АГРОНОМИЧ – ТАРИАЛАН ЗҮЙЧ

(хүнс, шатахуун, нэхмэлийн гэх мэт зориулалтаар хэрхэн ургамал тариалахыг судлах хүн)

Бусадтай хуваалцах: