3D

3D (THREE-DIMENSIONAL) – 3Х (ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ)

(урт, өргөн, өндөр гэсэн гурван хэмжээс бүхий орон зайд хамааралтайг заасан)

Бусадтай хуваалцах: