ACCUMULATOR

ACCUMULATOR, АККУМУЛЯТОР – ХУРИМТЛУУР

(эрчим хүчийг цэнэг, хий, шингэн зэрэг байдлаар нөөцлөх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: