INDUCE

INDUCE, ИНДУКТИРОВАТЬ, ИНДУКЦЛЭХ – АВАНХАЙЛАХ

(соронзон талбайн өөрчлөлт дамжуулагчид цахилгаан гүйдэл үүсгэх)

Бусадтай хуваалцах: