ISOMER

ISOMER, ИЗОМЕР – ТЭНС 

(бүрдэл ижил ч бүтэц өөртэй хувилахуйн бодисуудын нэг нь)

Бусадтай хуваалцах: