IMMUNITY

IMMUNITY, ИММУНИТЕТ – ДАРХЛАЛ

(бие махбодийн зүгээс халдвар, хор зэргийг эсэргүүцэх чадвар)

Бусадтай хуваалцах: