INDIUM

INDIUM, ИНДИЙ – ХӨХӨЛДИЙ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, маш зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: